Telefon informatii: 0252-395190

Hotarari

Lista hotararilor Consiliului Local al Comunei Branistea pentru anul in curs:

'

Nume fisier Dimensiune Data & Ora
An Adobe Acrobat file 2019.01.07 - HCL nr. 1 privind acoperirea temporara a golurilor de casa 129.23 KB 2019-03-05 15:27:36
An Adobe Acrobat file 2019.01.07 - HCL nr. 2 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 79.06 KB 2019-03-07 09:01:38
An Adobe Acrobat file 2019.01.07 - HCL nr. 3 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al ADI Apă și Canalizare Mehedinti 73.87 KB 2019-03-07 09:01:38
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 4 privind anulare procedura licitatie salubrizare 138.9 KB 2019-03-07 08:52:59
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 5 privind actualizarea devizului Modernizare drumuri PNDL 352.74 KB 2019-03-07 08:53:00
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 6 privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 1000 m2 - Punct Gutui 730.75 KB 2019-03-07 08:53:00
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 7 privind mandatarea domnului Blagniceanu Ionut sa voteze la SECOMS SA 66.56 KB 2019-03-07 08:53:00
An Adobe Acrobat file 2019.02.18 - HCL nr. 8 privind aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism 54.86 KB 2019-03-07 08:51:18
An Adobe Acrobat file 2019.03.29 - HCL nr. 9 privind acordare ajutor inmormantare Flaimoc Antonina 55.34 KB 2019-04-01 14:41:56
An Adobe Acrobat file 2019.03.29 - HCL nr. 10 privind aprobare documentatie concesiune serviciu salubrizare 154 KB 2019-04-01 14:41:56
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 11 privind aprobarea Bugetului și a listei de investitii a Comunei Branistea pe anul 2019 2.81 MB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 12 privind modificarea Inventarului domeniului public al Comunei Branistea 157.35 KB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 13 privind aprobarea incredintarii directe a contractului de servicii de salubrizare 715.08 KB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.04.17 - HCL nr. 14 privind votul reprezentantului Consiliului Local Branistea în AGA ADIS Mehedinți 106.87 KB 2019-05-02 13:19:23
An Adobe Acrobat file 2019.05.21 - HCL nr. 16 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2019 3.12 MB 2019-05-24 09:28:35
An Adobe Acrobat file 2019.05.21 - HCL nr. 17 privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a Servicului de alimentare cu apa si canalizare 63.03 KB 2019-05-24 09:28:33
An Adobe Acrobat file 2019.05.21 - HCL nr. 18 privind stabilire suprafata pasune 84.67 KB 2019-05-24 09:28:34
An Adobe Acrobat file 2019.05.30 - HCL nr. 19 privind completarea Inventarului domeniului public al Comunei Branistea 177.64 KB 2019-05-31 10:14:54
An Adobe Acrobat file 2019.06.19 - HCL nr. 20 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii 3.44 MB 2019-06-24 11:51:54
An Adobe Acrobat file 2019.06.19 - HCL nr. 21 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor 191.2 KB 2019-06-24 11:51:54
An Adobe Acrobat file 2019.07.10 - HCL nr. 22 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii 3.15 MB 2019-07-11 15:26:50
An Adobe Acrobat file 2019.07.10 - HCL nr. 23 privind organizarea manifestarilor de recreere prilejuite de Sf. Ilie 42.28 KB 2019-07-11 15:26:50
An Adobe Acrobat file 2019.07.10 - HCL nr. 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizare infrastructura transport” 192.68 KB 2019-07-11 15:26:50
An Adobe Acrobat file 2019.08.21 - HCL nr. 25 privind rectificarea Bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investitii pe anul 2019 3.08 MB 2019-08-21 15:51:38
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 26 privind aprobarea Planului de masuri pentru colectare selectiva deseuri in institutie 317.31 KB 2019-08-29 14:51:03
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 27 privind mandatare reprezentant sa voteze in AGA Apa si Canalizare Mehedinti 97.99 KB 2019-08-29 14:51:04
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 28 privind aprobarea Organigramei, a statului de functii si numarului de personal 296.33 KB 2019-08-29 14:51:04
An Adobe Acrobat file 2019.08.29 - HCL nr. 29 privind aprobare SF și indicatori tehnico-economici ”Construire garaj utilaje agricole ISU” 65.63 KB 2019-08-29 14:51:04
An Adobe Acrobat file 2019.09.19 - HCL nr. 30 privind alegerea presedintelui de seidnță pentru perioada septembrie - noiembrie 2019 51.6 KB 2019-09-19 15:23:22
An Adobe Acrobat file 2019.09.19 - HCL nr. 31 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Branistea 51.92 KB 2019-09-19 15:24:03
An Adobe Acrobat file 2019.09.19 - HCL nr. 32 privind rectificarea bugetului Comunei Branistea si actualizarea listei de investiții pe anul 2019 3.42 MB 2019-09-19 15:23:22
An Adobe Acrobat file 2019.09.27 - HCL nr. 33 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati la faza SF prin HCL nr.29:29.08.2019 63.79 KB 2019-09-27 10:32:55
An Adobe Acrobat file 2019.10.29 - HCL nr. 34 privind aprobarea conturilor de execuție la 30 septembrie 2019 449.65 KB 2019-10-29 18:01:02
'

Mai multe din această categorie: « Proiecte de hotarare Minute »