Telefon informatii: 0252-395190

Informatii publice

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Lista anunturilor primariei comunei Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:

ANUNȚ

LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚIU DIN INCINTA FOSTULUI DISPENSAR

            COMUNA BRANIȘTEA, cu sediul în Comuna Braniștea, județul Mehedinți, telefon 0252395190, fax 0252395190, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 16408686, organizează în data de 22 februarie 2018, licitație publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 2 ani a spațiului din incinta fostului sediu al Dispensarului comunal, aflat în proprietatea Comunei Braniștea, pentru desfășurare de activități de comerț.

           Documentația: Caietul de sarcini se va achiziționa de la sediul Primăriei Comunei Braniștea până în data de 20.02.2018.

            Durata închirierii este de 2 ani cu posibilitate de prelungire. Prețul de la care pornește licitația este de 150 lei.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți, la numărul de telefon/fax 0252395190 și e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

 

Primar,

I. Marin

 

ANUNȚ

 I.              Informații generale privind concedentul

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA, Cod fiscal 16408686, cu sediul în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, tel/fax 0252395190, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

II.             Informații generale privind obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii este un teren intravilan în suprafață de 1500 m2, situat în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, număr cadastral 50820 – zona Magazin comunal, teren ce face parte din domeniul public al comunei.

III.           Informații privind documentația de atribuire

Orice persoană interesată are dreptul să consulte, la cerere, documentația de atribuire la sediul concedentului, la Secretarul Comunei Braniștea. În cazul în care o persoană interesată solicită punerea la dispoziția sa, pe suport de hârtie sau format magnetic, a documentației de atribuire, se eliberează contra cost, prețul acesteia fiind de 10 lei care se vor achita la casieria primăriei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 29.06.2018, orele 1600.

IV.           Informații privind ofertele

Orice persoană interesată, care îndeplinește condițiile de participare la licitație, poate depune o singură ofertă semnată și datată de către ofertant.

Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Braniștea până în data de 09.07.2018, orele 1000.

Ofertele se depun într-un singur exemplar.

V.            Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 09.07.2018, orele 1100, la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți.

VI.           Instanță soluționare litigii

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Mehedinți cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol, nr. 14, cod poștal 220146, județul Mehedinți, telefon 0252208245, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

VII.         Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea publicării

05.06.2018

 

 

Primaria Comunei Branistea anunta că în data de 11.02.2017 contractul avand ca obiect servicii de cazare și de servire a mesei (Servicii hoteliere, de restaurant și de vânzare cu amănuntul - Cod CPV 55000000-0 a fost atribuit către SC DONAU RESORT SRL, pentru suma de 10.287,57 lei din care 925 lei reprezintă TVA, astfel:

Servicii hoteliere: cazare, mic dejun inclus / 20 nopți total = 3900 lei (inclusiv TVA);

Prânz: 63 buc = 3087 lei (inclusiv TVA);

Cină 63 buc = 2457 lei (inclusiv TVA);

Coffe Break 126 buc = 1764 lei (inclusiv TVA).

 1. I.              Informații generale privind concedentul

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA, Cod fiscal 16408686, cu sediul în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, tel/fax 0252395190, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 1. II.            Informații generale privind obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii este un teren intravilan în suprafață de 1000 m2, situat în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, T92, P821 – zona ”Gutui”, teren ce face parte din domeniul public al comunei.

 1. III.           Informații privind documentația de atribuire

Orice persoană interesată are dreptul să consulte, la cerere, documentația de atribuire la sediul concedentului, la Secretarul Comunei Braniștea. În cazul în care o persoană interesată solicită punerea la dispoziția sa, pe suport de hârtie sau format magnetic, a documentației de atribuire, se eliberează contra cost, prețul acesteia fiind de 10 lei care se vor achita la casieria primăriei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 22.03.2019, orele 1600.

 1. IV.          Informații privind ofertele

Orice persoană interesată, care îndeplinește condițiile de participare la licitație, poate depune o singură ofertă semnată și datată de către ofertant.

Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Braniștea până în data de 01.04.2019, orele 1000.

Ofertele se depun într-un singur exemplar.

 1. V.            Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 01.04.2019, orele 1100, la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți.

 1. VI.          Instanță soluționare litigii

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Mehedinți cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol, nr. 14, cod poștal 220146, județul Mehedinți, telefon 0252208245, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Astăzi 12.06.2019a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui AMEGICĂ VALENTIN-MARINîn vârstă de 29 ani, cu domiciliul în localitatea Goanța, str. -, nr. -, județul Mehedințiși a d-rei MUDAVĂ OTILIA-NICOLETAîn vârstă de 20 ani, cu domiciliul în localitatea Drobeta Turnu Sevrin, județulMehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 12.06.2019.

 Primăria Comunei Braniștea, județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, după cum urmează:

 

 1. A.     Denumirea funcției publice: Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registrul Agricol;

 

 1. B.      Probele pentru concurs:
  1. Selecția dosarelor de înscriere;
  2. Proba scrisă;
  3. Interviul.
 1. C.      Condiții de participare la concurs
  1. 1.      Condiții generale:

Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și anume:

a)       are cetățenia română și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)       are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d)      are capacitate deplină de exercițiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)        îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g)       îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; 

h)      nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice; 

i)        nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)        nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. 2.      Condiții specifice:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 1. D.     Condiții de desfășurare a concursului:
  1. 1.       Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs: în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României (ultima dată de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – 9 octombrie 2018, orele 1600.
  2. 2.       Selecția dosarelor: maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  3. 3.       Data probei scrise: 22 octombrie 2018, ora 1000 – la sediul Primăriei Comunei Braniștea;
  4. 4.       Interviul: 24 octombrie 2018, ora 1000 – la sediul Primăriei Comunei Braniștea.
 2. E.      Bibliografie:
  1. Constituția României;
  2. Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale;
  3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici;
  4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici;
  5. Legea fondului funciar nr. 18/1991;
  6. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere;
  7. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, Titlul X - Circulația juridică a terenurilor și Titlul XI - Renta viageră agricolă;
  8. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;
  9. Ordinul nr. 289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
  10. Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
  11. Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  12. Codul civil: Contractul de arendă, împrumutul de folosință;
  13. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Toate aceste legi actualizate până la data de 9 octombrie 2018.

 1. F.      Acte obligatorii la dosarul de înscriere la concurs:
  1. Formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă și după caz, în specialitate – număr pagini;
  5. Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
  6. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. Declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele în original care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 1. G.     Informații suplimentare:

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Braniștea, la numărul de telefon / fax 0252395190 și pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

 

Primar,

I. Marin

 Primăria Comunei Braniștea, județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, după cum urmează:

 1. A.     Denumirea funcției publice: Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar-Contabil;
 1. B.      Probele pentru concurs:
  1. Selecția dosarelor de înscriere;
  2. Proba scrisă;
  3. Interviul.
 1. C.      Condiții de participare la concurs
  1. 1.      Condiții generale:

Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și anume:

a)       are cetățenia română și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)       are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d)      are capacitate deplină de exercițiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)        îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g)       îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; 

h)      nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice; 

i)        nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)        nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. 2.      Condiții specifice:

a)      Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

b)      Condiții de vechime: minim 1 an vechime în specialitatea studiilor

 1. D.     Condiții de desfășurare a concursului:
  1. 1.       Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs: în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României (ultima dată de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – 15 octombrie 2018, orele 1600.
  2. 2.       Selecția dosarelor: maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  3. 3.       Data probei scrise: 24 octombrie 2018, ora 1000 – la sediul Primăriei Comunei Braniștea;
  4. 4.       Interviul: 26 octombrie 2018, ora 1000 – la sediul Primăriei Comunei Braniștea
 2. E.      Bibliografie:
  1. Constituția României;
  2. Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale;
  3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici;
  4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici;
  5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  6. Legea nr. 82/1991 a contabilității;
  7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe locale;
  8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  9. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Toate aceste legi actualizate până la data de 15 octombrie 2018.

 1. F.      Acte obligatorii la dosarul de înscriere la concurs:
  1. Formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă și după caz, în specialitate – număr pagini;
  5. Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
  6. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. Declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele în original care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 1. G.     Informații suplimentare:

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Braniștea, la numărul de telefon / fax 0252395190 și pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

 

Primar,

I. Marin

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

Oferte locuri de munca