Telefon informatii: 0252-395190

Anunturi

Lista anunturilor primariei comunei Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:

ANUNȚ

LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚIU DIN INCINTA FOSTULUI DISPENSAR

            COMUNA BRANIȘTEA, cu sediul în Comuna Braniștea, județul Mehedinți, telefon 0252395190, fax 0252395190, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 16408686, organizează în data de 22 februarie 2018, licitație publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 2 ani a spațiului din incinta fostului sediu al Dispensarului comunal, aflat în proprietatea Comunei Braniștea, pentru desfășurare de activități de comerț.

           Documentația: Caietul de sarcini se va achiziționa de la sediul Primăriei Comunei Braniștea până în data de 20.02.2018.

            Durata închirierii este de 2 ani cu posibilitate de prelungire. Prețul de la care pornește licitația este de 150 lei.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți, la numărul de telefon/fax 0252395190 și e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

 

Primar,

I. Marin

 

ANUNȚ

 I.              Informații generale privind concedentul

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA, Cod fiscal 16408686, cu sediul în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, tel/fax 0252395190, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

II.             Informații generale privind obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii este un teren intravilan în suprafață de 1500 m2, situat în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, număr cadastral 50820 – zona Magazin comunal, teren ce face parte din domeniul public al comunei.

III.           Informații privind documentația de atribuire

Orice persoană interesată are dreptul să consulte, la cerere, documentația de atribuire la sediul concedentului, la Secretarul Comunei Braniștea. În cazul în care o persoană interesată solicită punerea la dispoziția sa, pe suport de hârtie sau format magnetic, a documentației de atribuire, se eliberează contra cost, prețul acesteia fiind de 10 lei care se vor achita la casieria primăriei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 29.06.2018, orele 1600.

IV.           Informații privind ofertele

Orice persoană interesată, care îndeplinește condițiile de participare la licitație, poate depune o singură ofertă semnată și datată de către ofertant.

Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Braniștea până în data de 09.07.2018, orele 1000.

Ofertele se depun într-un singur exemplar.

V.            Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 09.07.2018, orele 1100, la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți.

VI.           Instanță soluționare litigii

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Mehedinți cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol, nr. 14, cod poștal 220146, județul Mehedinți, telefon 0252208245, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

VII.         Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea publicării

05.06.2018

 

 

Primaria Comunei Branistea anunta că în data de 11.02.2017 contractul avand ca obiect servicii de cazare și de servire a mesei (Servicii hoteliere, de restaurant și de vânzare cu amănuntul - Cod CPV 55000000-0 a fost atribuit către SC DONAU RESORT SRL, pentru suma de 10.287,57 lei din care 925 lei reprezintă TVA, astfel:

Servicii hoteliere: cazare, mic dejun inclus / 20 nopți total = 3900 lei (inclusiv TVA);

Prânz: 63 buc = 3087 lei (inclusiv TVA);

Cină 63 buc = 2457 lei (inclusiv TVA);

Coffe Break 126 buc = 1764 lei (inclusiv TVA).

  1. I.              Informații generale privind concedentul

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA, Cod fiscal 16408686, cu sediul în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, tel/fax 0252395190, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

  1. II.            Informații generale privind obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii este un teren intravilan în suprafață de 1000 m2, situat în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, T92, P821 – zona ”Gutui”, teren ce face parte din domeniul public al comunei.

  1. III.           Informații privind documentația de atribuire

Orice persoană interesată are dreptul să consulte, la cerere, documentația de atribuire la sediul concedentului, la Secretarul Comunei Braniștea. În cazul în care o persoană interesată solicită punerea la dispoziția sa, pe suport de hârtie sau format magnetic, a documentației de atribuire, se eliberează contra cost, prețul acesteia fiind de 10 lei care se vor achita la casieria primăriei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 22.03.2019, orele 1600.

  1. IV.          Informații privind ofertele

Orice persoană interesată, care îndeplinește condițiile de participare la licitație, poate depune o singură ofertă semnată și datată de către ofertant.

Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Braniștea până în data de 01.04.2019, orele 1000.

Ofertele se depun într-un singur exemplar.

  1. V.            Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 01.04.2019, orele 1100, la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți.

  1. VI.          Instanță soluționare litigii

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Mehedinți cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol, nr. 14, cod poștal 220146, județul Mehedinți, telefon 0252208245, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Astăzi 12.06.2019a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui AMEGICĂ VALENTIN-MARINîn vârstă de 29 ani, cu domiciliul în localitatea Goanța, str. -, nr. -, județul Mehedințiși a d-rei MUDAVĂ OTILIA-NICOLETAîn vârstă de 20 ani, cu domiciliul în localitatea Drobeta Turnu Sevrin, județulMehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 12.06.2019.

Oferte locuri de munca