Telefon informatii: 0252-395190

Burtică Ion - PSD Butărița Nicolița - PSD Dobre…
Lista proiectelor de hotarare consiliului local Branistea pe anul…
Lista hotararilor Consiliului Local al Comunei Branistea pentru anul…
Lista minutelor de sedinta ale consiliului local Branistea pe…
Lista proceselor-verbale de sedinta ale Consiliului Local Branistea:
Lista proiectelor consiliului local Branistea pe anul in curs…
Lista rapoartelor de activitate ale consiliului local Branistea pe…
Lista declaratiilor de avere ale consiliului local si conducerii…

Oferte locuri de munca